DarbaGuru Academy konfidencialitātes un lietošanas noteikumi

DarbaGuru Academy garantē saviem klientiem glabāšanai nodoto personas datu drošību saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām (jo īpaši, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Lai kļūtu par DarbaGuru Academy klientu, pieprasām šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, un tie tiek izmantoti elektroniskai vai telefoniskai saziņai par organizētajām meistarklasēm, konsultācijām vai tīklošanas pasākumiem.

Lai izrakstītu rēķinu, saskaņā ar spēkā esošā Latvijas Republikas Likuma par grāmatvedību 7. pantu juridiskajām personām tiek prasīti uzņēmuma rekvizīti (uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un bankas informācija), bet fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, personas kods.

DarbaGuru Academy iesniegtie personas dati tiek izmantoti vienīgi DarbaGuru Academy aktivitātēm un netiek izpausti trešām personām.

Reģistrējoties DarbaGuru Academy pasākumiem un nosūtot savus datus, lūdzam ņemt vērā:

  • ir jāizlasa un jāpieņem šie lietošanas noteikumi;
  • iesūtīto pieteikumu administrators izskata 1–2 darbadienu laikā un nosūta apstiprinājumu;
  • piekļuve datiem ir DarbaGuru Academy darbiniekiem;
  • publisko meistarklašu vai pasākumu norise var tikt filmēta vai fotografēta un materiāls var tikt izmantots DarbaGuru Academy mājaslapā vai sociālo tīklu profilos;
  • Jūs piekrītat saņemt informāciju uz norādīto e-pastu par aktuālajām meistarklasēm, par kurām esat izrādījuši mutisku vai raktisku interesi;
  • dati, kas vecāki par trīs (3) gadiem, tiek uzskatīti par novecojušiem un tiek dzēsti no DarbaGuru Academy datubāzes;
  • Jums ir tiesības atkārtoti reģistrēties vai pieprasīt datu atjaunošanu, mainīšanu vai dzēšanu.

Dalības maksa par meistarklasēm tiek saņemta bankas pārskaitījuma veidā pirms konkrētās meistarklases sākuma, pamatojoties uz izrakstītā rēķina pamata. Ja esat apmaksājis/-usi meistarklasi, bet nevarat ierasties, lūdzam brīdināt mūs uz norādīto e-pastu. Jūsu nopirkto dalību meistarklasē, ja Jūs netiekat, var izmantot kāds cits cilvēks. Ja meistarklase notiek, bet Jūs neierodaties uz to, dalības maksa netiek atgriezta. Ja meistarklase nenotiek, tad iemaksātā dalības maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

Atsauksmes vai pretenzijas par DarbaGuru Academy darbu lūdzu sūtīt uz academy@darbaguru.lv. Tās ir ļoti svarīgas mūsu darba uzlabošanai un jebkuru sarežģījumu novēršanai.

Pateicamies par DarbaGuru Academy izmantošanu!