Inga Daliba. Personīgās zīmolvedības individuālās sesijas

Spēcīga personīgā zīmola tapšana norisinās trijos līmeņos – domāšanas sakārtošanā, savu emociju apzināšanā un pieņemšanā, kā arī biznesa prasmju attīstīšanā. Jo pēc būtības, personīgais zīmols – spēcīga personība, kas apzinās savu vērtību un nebaidās to parādīt citiem. Tam piemīt šādi raksturojoši lielumi kā skaidrs fokuss uz mērķi, augsta emocionālā inteliģence, pašprezentācijas un kontaktu veidošanas prasmes. Sevis veidošana panākumiem sākas ar atziņu - “es pats savas dzīves arhitekts, es pats savu panākumu būvnieks.”

Lasīt vairāk

Vineta Spoģe. Biznesa uzsākšanas un attīstības individuālās koučinga sesijas

Uzsākot biznesu, svarīgs ir ne tikai entuziasms un vēlēšanās darboties, bet arī reāls plāns un regulāra tā pārskatīšana. Koučinga sesiju mērķis ir rast laiku un vietu mērķu nospraušanai, biznesa plānošanai un plānu pielāgošanai reālajai dzīvei.

Lasīt vairāk

Linda Adamova. Angļu valodas koučings, individuālās kontaktsesijas

Globalizācijas laikmetā svešvalodu zināšanām ir liela vērtība, un vajadzība pēc tām strauji pieaug, - savukārt, cilvēki meklē iespējas apgūt svešvalodas ātrāk un efektīvāk.

Lasīt vairāk

Irēna Jankovska. Personīgā stila konsultācijas

Nesamierinieties tikai ar profesionālajām uzvarām. Atcerieties, ka Jūs esat personība, kuras viena no ārējām izpausmēm ir izkoptas manieres un ģērbšanās stils.

Lasīt vairāk

Laura Čaupale. Publiskās runas individuālās nodarbības

Skaidri un reizē spilgti, saistoši izstāstīt galveno domu, prezentēt ideju, iedvesmot un pārliecināt - bez šīm prasmēm darba vidē vairs neiztikt, vai tā būtu uzstāšanās lielas auditorijas priekšā, uzruna darba pasākumā vai sapulcē. Ar labām publiskās runas prasmēm neviens nepiedzimst, tās ir jāattīsta, izprotot dažādas runas tehnikas un praktizējoties.

Lasīt vairāk
1