Inga Daliba. Personīgās zīmolvedības sesijas

Inga Daliba. Personīgās zīmolvedības sesijas

Mērķtiecīgi veidots spēcīgs personīgais zīmols mūsdienās palīdz sasniegt profesionālos mērķus. Tas, ko “pērk” Tavs klients, ir Tavs zīmols un tā uzticamība, ko tas radījis. Te runa ir gan par reālo, gan par interneta vidi.

Atvērtība, elastīgums, kritiskā domāšana, radošums, komunikācijas un pašprezentācijas prasmes, sadarbība, emocionālā inteliģence – tās ir mūsdienu un tuvākās nākotnes biznesa vides izvirzītās prasības. Kļūsti par sevis labāko versiju, trenējot, attīstot un pilnveidojot savus talantus un prasmes!

10 individuālās sesijas ar pieredzējušu personīgās zīmolvedības konsultanti Ingu Dalibu, paredzot darbu ar šādām tēmām:

1. Mērķu, prioritāšu formulēšana, galveno motivatoru un spēcīgo personības pušu noteikšana.

2. Personīgā zīmola kartes izveide. Darbību plāns personīgā zīmola veidošanai un uzlabošanai.

3. Komforta zona un iziešana no tās, kā visātrākais un efektīvākais ceļš sevis pilnveidē. 

4. Jūsu personīgā zīmola e-reputācijas audits. Facebook personīgā zīmola profils.

5. Profesionāls LinkedIn personīgā zīmola profils.

6. Biznesa kontaktu veidošana un attiecību uzturēšana interneta vidē (praktisks uzdevums).

7. Pašprezentācija reālajā vidē: Elevator pitch rakstīšanas un uzstāšanās treniņš.

8. Tīklošanas prasmes noderīgo kontaktu veidošanai + tīklošanas pasākuma apmeklēšana (praktisks uzdevums).

9.  Pēc tīklošanas pasākuma – rezultātu, situāciju un emocionālās pieredzes analīze.

10. Nākamo soļu formulēšana patstāvīgai un pastāvīgai personīgā zīmola attīstīšanai.

Sesiju grafiks tiek saskaņots individuāli, un tās ir konfidenciālas. Vienas sesijas ilgums – 90 minūtes jeb 1,5 stunda.

Maksa par vienu sesiju - 85 EUR
Maksājot uzreiz par pilnu ciklu, piemērojama 10% atlaide, t.i., 10 sesijas maksās 765 EUR.

* Cenā iekļauti drukāti materiāli un tīklošanas pasākuma dalības maksa.

Interesentiem lūdzam pieteikties: academy@darbaguru.lv

Stāsta Ingas klienti:

"I have recently started my outsourced marketing professional career and I do need to build my personal brand to create demand for my services. During the five personal branding sessions with Inga I gained a lot of insights and very practical support. Now I have my action plan and know what needs to be paid attention to, especially in social media. It was definitely worth the investment. I do recommend Inga if you want to build your brand faster and have a professional support in that."

Elita Račiņa, Strategic and Digital Marketing - outsourced services & consulting

"Uzņēmējdarbībā bieži esam pieraduši vieni paši ātri pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, lietišķo etiķeti un sava personīgā zīmola attīstību atstājot novārtā. Ir ļoti vērtīgi uz mirkli "nobremzēt" un paskatīties uz sevi un savu darbu no malas - kā to redz citi, kādu vēstījumu par sevi un savām profesionālajām prasmēm esi radījis, kurā virzienā vēlies augt nākotnē? Paldies, Inga, par sadarbību un lietderīgajām personīgā zīmla pilnveides nodarbībām. Tava pieredze un zināšanas gan iedvesmo gan piešķir profesionālajam ceļam jaunu virzienu!"

Ilze Rozenberga, CEO at Berg Research

"Inga Daliba ar mani strādāja pie personīgā zīmola izveides. Rezultāts - vienota ziņa visu sociālo tīklu profilos, sakārtots LinkedIn un biznesa Facebook profils. Beidzot prieks skatīties un ir skaidrs, ko es piedāvāju klientiem. Noteikti iesaku Ingas personīgā zīmola izveides sesijas ikvienam uzņēmējam/-ai."

Vineta Spoģe, Marketing Strategist & Business Development Coach

Atpakaļ