Linda Adamova. Angļu valodas koučings, individuālās kontaktsesijas

Linda Adamova. Angļu valodas koučings, individuālās kontaktsesijas

Globalizācijas laikmetā svešvalodu zināšanām ir liela vērtība, un vajadzība pēc tām strauji pieaug, - savukārt, cilvēki meklē iespējas apgūt svešvalodas ātrāk un efektīvāk.

Neirovalodas koučings ir svešvalodas apgūšanas metode, kas sevī apvieno mācīšanos, neirozinātni un praktisko koučingu. Šīs metodes panākumu atslēga slēpjas svešvalodas trenera koučinga prasmēs, zināšanās par kognitīvo psiholoģiju un svešvalodas pārvaldīšanā.

Šī metode var palīdzēt:

 • adaptēties svešvalodai;
 • veicināt izpratni par svešvalodas īpatnībām;
 • gūt zināšanas par svešvalodas apguves mehānismiem;
 • noteikt un uzstādīt svešvalodas mērķus;
 • pārvarēt svešvalodas apgūšanas neveiksmes (noskaidrojot patiesus iemeslus un cēloņus);
 • pārvarēt svešvalodas barjeras;
 • „pārvietot” svešvalodu „no galvas mutē”;
 • īsākā laikā apgūt vajadzīgo;
 • veicināt ātrāku un efektīvāku iegaumēšanu;
 • pārslēgties uz „apzinātu mācīšanos”;
 • „salabot” svešvalodu, jeb tikt vaļā no ieraduma kļūdām.

Kontaktsesiju kurss paredz:

 • Uzsākot kursu: angļu valodas diagnostiku, vajadzību izzināšanu, mērķu nospraušanu, mācību plāna sastādīšanu
 • Angļu valodas mācīšanos kouča pavadībā
 • Beidzot kursu: mērķu sasniegšanu, jaunu mērķu izvirzīšanu.

Sesiju grafiks tiek saskaņots individuāli, un tās ir konfidenciālas. Vienas sesijas ilgums – 90 minūtes jeb 1,5 stunda.

Maksa par vienu sesiju - 65 EUR
Ieteicamais individuālo sesiju skaits progresa novērošanai - 15 kontaktnodarbības.

Interesentiem lūdzam pieteikties: academy@darbaguru.lv

Stāsta Lindas individuālo angļu valodas koučinga sesiju klienti:

"Nodarbības ar Lindu Adamovu man ir devušas pārliecību un iekšējo brīvību izteikties. Ticību sev, ka neapjukšu, ja arī kādreiz kāds vārds piemirstas un jāizdomā, kā vislabāk izskaidrot savu domu. Pēc aptuveni četrām nodarbībām mani pārsteidza tas, cik atraisīti jūtos sarunājoties, cik plūstoši skan mana angļu valoda, par kuru vēl nesen iesmēja mani bērni pusaudži.

Iespēja organizēt nodarbības tad, kad tas ir man ērti, iespēja pašai izvēlēties aktuālo tēmu, nodarbības mērķi - tas ļoti atvieglo ikdienas organizēšanu un gatavošanos nopietnākām darba prezentācijām angļu valodā, kad tas ir nepieciešams manā biznesā.

Paldies Lindai par lielisko sadarbību!"

(SIA Berg Research īpašniece Ilze Rozenberga)

"Angļu valodas kočinga nodarbības ar Lindu Adamovu ir lieliskas, kas balstītas uz sākotnēju studenta tipa un smadzeņu darbības principu analīzi, t.sk. vizuāliķis, audiāliķis u.c. īpašību noteikšanu, piemeklējot studentam atbilstošāko apmācības veidu. Nodarbības ir radošā, nepiespiestā formātā, bet ar rūpīgu, disciplinētu pieeju  un prasībām no pasniedzējas puses. Ir oriģināli risinājumi kā atbildes - jautājumu riču raču kauliņu spēles un citi jauki un angļu valodas apguvi veicinoši elementi. Apmācību tēmas ietver gan vispārējas tēmas, gan studentam aktuālu tematiku. Varu ieteikt šo jauko un profesionālo pasniedzēju!"

(Conexus Baltic Grid, AS Dispičeru daļas vadītājs Aivars Broks)

Atpakaļ