Par akadēmiju

DarbaGuru Academy ir domāta tiem, kuri ir ieinteresēti izveidot profesionālu un spēcīgu personīgo zīmolu. Kas savukārt būtiski palīdz sasniegt biznesa vai karjeras mērķus. Tas, ko “pērk” Tavs klients vai darba devējs, ir Tavs zīmols un tā uzticamība, ko tas radījis.

Personīgā zīmola attīstīšanas un pielietošanas prasmes mūsdienās kļūst arvien aktuālākas. Te runa ir gan par reālo, gan par interneta vidi (Google meklētāju, sociālajiem tīkliem, forumiem, mājaslapām). Atvērtība, elastīgums, kritiskā domāšana, radošums, komunikācijas un pašprezentācijas prasmes, sadarbība, emocionālā inteliģence – tās ir mūsdienu un tuvākās nākotnes darba tirgus izvirzītās prasības.

Uzreiz jāsaprot un jāatbrīvojas no maldiem, ka personīgais zīmols ir kaut kāds mākslīgi veidots tēls. Personīgais zīmols ir tikai tad efektīvs, ja balstīts nesamākslotā personībā un tās patiesā vēlmē radīt pievienoto vērtību apkārtējiem. Tas nav “Es, Es, Es” kults, bet gan redzamības un uzticamības iegūšana, pateicoties vērtībai, ko radām savai komandai, savam darba devējam vai biznesa partnerim.

Personīgā zīmolvedība nav sāncensība par augstāku pozīciju reitingā, skaļākiem virsrakstiem, vārda un uzvārda vai fotogrāfiju parādīšanās biežumu medijos vai sociālajos tīklos. Tā ir runa par kvalitāti, kas atspoguļojas panākumos profesionālajā un sabiedriskajā darbībā.

DarbaGuru Academy palīdz iziet šo savas personības šķautņu, talantu un unikalitātes apzināšanās ceļu. Formulēt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, izvirzīt šī brīža prioritātes un apzināties pieejamos resursus. Attīstīt iedzimtos dotumus, defektus pārvērst par efektiem un trenēt prasmes.

Mēs koncentrējamies uz sešiem svarīgiem personīgā zīmola aspektiem:

  • efektīva pašprezentācija;
  • publiskā runa;
  • veiksmīga biznesa kontaktu veidošana;
  • publicitāte;
  • līderība;
  • ģērbšanās stils.

DarbaGuru Academy lektoru komanda piedāvā publiskās meistarklases, individuālās konsultācijas, in-house un video seminārus. Visi lektori ir pieredzējuši savas nozares praktiķi, kas gatavi dalīties gan ar teorētiskām zināšanām, gan ar praktiskiem uzdevumiem, kas palīdz trenēt noteiktas prasmes un stiprināt savu personīgo zīmolu.

DarbaGuru Academy - tiem, kuri vēlas sasniegt vairāk.

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA „Personīgās zīmolvedības akadēmija”
Reģ. Nr. 40203115514
Valentīna iela 16 k-3 - 33, Rīga, LV-1046
Konta Nr. LV84HABA0551044527519
Banka: Swedbank, HABALV22