Publiskās runas konsultantes Lauras Čaupales stāsts

Viņa strādā pēc improvizācijas principa, atvērti reaģējot uz doto situāciju un uz konkrētajiem cilvēkiem, un viņu aizrauj tie brīži, kad cilvēki uzticas un pamēģina to, ko viņa savās nodarbībās piedāvā. Režisore un publiskās runas konsultante Laura Čaupale uzskata, ka labs pedagogs vienmēr mācās arī pats, un tas ir svarīgs abpusējs process viņas personības attīstībā.

Lasīt vairāk

Radošās domāšanas treneres Ditas Bogdānes stāsts

Darīt to, kas sagādā prieku, iedvesmot un iedrošināt citus, spēt uzdrošināties mēģināt kaut ko jaunu un nebaidīties no kļūdām, kas varētu tikt pieļautas – tas ir svarīgi, lai būtu veiksmīgs uzņēmējs, un šis ir arī radošās domāšanas treneres, eneagrammu praktiķes un neiro-lingvistiskās programmēšanas meistares Ditas Bogdānes raksturojums.

Lasīt vairāk

Sabiedrisko attiecību, publicitātes un pasākumu organizēšanas ekspertes Mudrītes Grundules stāsts

Godīgums, lojalitāte, spēja glabāt noslēpumus – šīs īpašības piemīt sabiedrisko attiecību ekspertei Mudrītei Grundulei, un viņa tās augstu vērtē arī citos. Entuziasms, lielas darbaspējas un vēlme pēc brīvības ir palīdzējušas kļūt par veiksmīgu uzņēmēju. Jau 19 gadus Mudrīte vada integrētā mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūru “Prospero”, kā arī konsultē vadītājus mediju attiecību jautājumos.

Lasīt vairāk

Personīgās izaugsmes un radošās domāšanas treneres Evelīnas Legzdiņas stāsts

Rīkoties, neskatoties uz to, ka ir bailes un neziņa par to, kā kaut ko izdarīt. Virzīties pretim savam sapnim un mērķim. Uzņemties atbildību par savu dzīvi, sekot savam aicinājumam un darīt to, kas sagādā prieku. Šis ir personīgās izaugsmes un radošās domāšanas treneres Evelīnas Legzdiņas raksturojums, un tieši uzdrīkstēšanās un virzīšanās uz izvirzīto mērķi ir viņas veiksmes atslēga.

Lasīt vairāk

Pašizaugsmes kouča Eižena Leimana stāsts

Prast uzklausīt un iedziļināties klienta stāstā, dalīties ar savu personīgo pieredzi un iedvesmot citus, attīstīties un gūt izaugsmi – tas ir svarīgi veiksmīgam uzņēmējam, veidojot savu personīgo zīmolu, un šīs īpašības piemīt arī pašizaugsmes koučam Eiženam Leimanam.

Lasīt vairāk

Personāla vadības ekspertes un kouča Ineses Silas stāsts

Labam uzņēmējam ir jāspēj iedvesmot un pārliecināt citus, jābūt vērstam uz attīstību, un šīs ir arī īpašības, kas veido personāla vadības ekspertes, kouča, treneres, lektores un Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes locekles Ineses Silas veiksmes stāstu.

Lasīt vairāk

Iekšējās komunikācijas un mārketinga ekspertes Ievas Veidemanes stāsts

Mērķtiecība, ticība sev, nemitīga vēlme attīstīties – tās ir būtiskas rakstura iezīmes uzņēmējam, veidojot savu personīgo zīmolu, un tādas piemīt arī iekšējās komunikācijas un mārketinga ekspertei Ievai Veidemanei. Viņa tic tam, ko viņa dara, un viņai ir svarīga attīstība gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.

Lasīt vairāk

Publiskās runas institūta “Oratore” partneres un karjeras kouča Lauras Vanagas – Mickevičas stāsts

Uzdrošināties, iet un darīt, spēt noteikt prioritātes un gūt panākumus caur cilvēcīgām vērtībām – tā ir veiksmes atslēga spēcīgam personīgam zīmolam, un šīs frāzes uz sevi attiecina arī Laura Vanaga - Mickeviča. Viņu aizrauj cilvēki, kas ne tikai sapņo, bet arī dara, lai savu ideju realizētu un sasniegtu vēlamo, un tas ir ļoti svarīgi gan uzņēmējdarbībā, gan personīgajā zīmolvedībā.

Lasīt vairāk

Nekustamo īpašumu aģenta Deivida Cjukšas stāsts

Būt enerģijas pilnam, aizrautīgam, uzņemties atbildību gan par sevi, gan par citiem cilvēkiem, un dzīvot tādu dzīvi, kādu vēlies, darot to, kas sagādā patiesu prieku – tā ir nekustamo īpašumu aģenta Deivida Cjukšas personīgā zīmola veiksmes atslēga. Un viņš ar savu aizrautību spēj iedvesmot arī citus sev apkārt.

Lasīt vairāk

Sociālo mediju ekspertes Katarinas Hartgers stāsts

Uzdrošināties riskēt, pabeigt to, ko esi iesācis, sākt kaut ko no nulles un uzbūvēt to līdz veiksmes stāstam – tas ir ne tikai veiksmīga uzņēmēja raksturojums, bet arī Katarinas Hartgers personīgā zīmola stāsts. Augstās prasības pret sevi un citiem ir palīdzējušas sasniegt to, ko viņa ir iecerējusi, un sakārtot dzīvi tā, lai viņa var darīt tikai tādu darbu, kas viņai sagādā prieku.

Lasīt vairāk
1 2 3