Kāds ir lieliska vadītāja personīgais zīmols

Kāds ir lieliska vadītāja personīgais zīmols
Free stock photo pixabay.com

Lieliskam vadītājam piemīt rakstura īpašības, kas viņu padara neaizmirstamu darbiniekiem, un līdz ar to arī viņa personīgais zīmols ir īpašs. Piemēram, viņam ir vīzija, dzinulis uz priekšu jeb enerģija sasniegt augstus mērķus, empātija.

Viņš tic neticamajam, aizsargā savus darbiniekus... Viņam piemīt tādas īpašības, kas parāda, kur viņš ir visvairāk – cilvēku sirdīs un prātos, kurus viņš vada. Ja Jums piemīt šīs astoņas īpašības, tad Jūsu personīgais zīmols kā lieliskam uzņēmuma vadītājam ir patiess, veiksmīgs un neaizmirstams. 

Jūs ticat neticamākajam

Lielākā daļa cilvēku mēģina panākt sasniedzamo. Un tieši tādēļ lielākā daļa mērķu un uzdevumu ir vienkārši un pakāpeniski, nevis neiedomājami. Lielisks vadītājs sagaida vairāk gan no sevis, gan no citiem. Jūs parādāt saviem darbiniekiem, kā nokļūt tur, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, un Jūs palīdzat viņiem tos sasniegt.

Jūs redzat iespēju nestabilajā un neskaidrībā

Neparedzētas problēmas un šķēršļi lielākajai daļai uzņēmumu vadītājiem liek apstāties un pagaidīt, kamēr „vētra norims”, bet Jūs krīzi uzskatāt kā iespēju. Jūs zināt, ka ir grūti izdarīt nozīmīgas un pat nepieciešamas izmaiņas, kad lietas notiek relatīvi vienmērīgi, tomēr Jūs to darāt. Jūs kā lielisks vadītājs redzat nestabilitāti un neskaidrību ne kā šķērsli, bet gan kā veicinošu faktoru. Jūs pārveidojat un pārvēršat, lai krīzes situācijā savus darbiniekus pārliecinātu, motivētu un iedvesmotu, un šajā procesā organizācija kļūst daudz stiprāka.

Jūs izrādāt savas emocijas un neslēpjat sajūtas

Lielisks vadītājs ir gan ļoti profesionāls, gan arī atklāts cilvēks. Jūs izrādāt patiesu satraukumu, kad uzņēmumam veicas un izdodas īstenot iecerēto. Jūs izrādāt patiesu atzinību par smago darbu un papildu piepūli, un Jūs izrādāt arī patiesu vilšanos – nevis par citiem, bet gan paši sevī. Jūs svinat veiksmes un uzvaras, izjūtat empātiju, uztraucaties, dažreiz pat dusmojaties vai jūtaties iztukšoti. Jūs esat dzīvs cilvēks, nevis robots vai lelle, kam nav sajūtu un emociju, un jūs neslēpjaties aiz maskas. Profesionālisms ir apbrīnojams, bet vēl arī ar dzīva cilvēka sajaukumu, tas ir arī iedvesmojošs.

Jūs cienāt savus darbiniekus

Jūs nekad neizmantojat darbiniekus savtīgiem nolūkiem, uzkraujot darbus vairāk kā vajag, un nekad neuzgrūžat viņiem tādus darbus, kādus viņi nevarētu paveikt. Jūs cienāt un novērtējat savus darbiniekus, nepiesavināties savu darbinieku sasniegumus un nekad neliekat viņiem justies parādā par gūtajiem panākumiem. Lieliskam vadītājam darbinieki var uzticēties, lai vai kas notiktu.

Jūs sevi nenostādāt augstāk par saviem darbiniekiem

Jūs nebaidāties pats no darba, un novērtējat un cienāt savus darbiniekus. Būtiskākais ir tas, ka Jūs radāt labu atmosfēru darba vietā, lai darbinieki justos cienīti un novērtēti katru dienu, ne tikai algas dienā. Jūs neliekat viņiem justies mazāk svarīgiem par citiem.

Jūs vadāt ar atļauju, nevis ar autoritāti

Katram uzņēmuma vadītājam ir tituls. Tas, ka Jūs esat vadītājs – šis nosaukums dod Jums tiesības vadīt citus, pieņemt lēmumus, organizēt, dot instruktāžas, disciplīnas. Lielisks darbinieks ir tāds, kura darbinieki vēlas viņam sekot, vēlas, lai viņš vada. Jūsu darbinieki ir motivēti no Jums kā no personas, nevis no Jūsu amata nosaukuma jeb titula.

Jūs aptverat lielāku mērķi un skatāties tālredzīgi

Lielisks vadītājs strādā, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Un Jūs arī strādājat, lai sasniegtu lielāku mērķi: veicinātu darbinieku karjeru, glābtu tos, kas cīnās, iedvešat lepnumu un pašvērtējumu citos. Jūs aptverat lielāku mērķi, jo zināt, ka bizness vienmēr ir personisks.

Jūs uzņematies risku, kas attaisnojas

Daudzi uzņēmumu vadītāji, tāpat kā diezgan liela daļa cilvēku, mēģina izcelties dažādos virspusējos veidos, piemēram, ar apģērbu, interesēm u.tml. Viņi izceļas, bet ar savu šarmu. Toties lieliski vadītāji izceļas ar gatavību uzņemties nostāju, kas atšķiras no citiem, pieņemt diskomfortu un riskēt kuģot pa nezināmiem ūdeņiem. Jūs uzņematies reālus riskus nevis riska dēļ, bet tādēļ, ka uzskatāt, ka ir iespējams saņemt atlīdzību. Un Jūs iedvesmojat citus riskēt, lai sasniegtu to, ko Jūs uzskatāt par iespējamu. Lielisks uzņēmuma vadītājs iedvesmo citus, lai sasniegtu savus sapņus: ar vārdiem, rīcību un, pats galvenais, ar piemēru.

Jūsu personīgā zīmolvirzība būs pozitīva un veiksmīga, ja Jums piemīt šīs īpašības vai vismaz lielākā daļa no tām. Vienmēr atcerieties, ka Jūsu personīgais zīmols ir atkarīgs no tā, kāds Jūs esat kā vadītājs. Ja dažām no šīm īpašībām līdz šim nepievērsāt sevī pietiekami lielu uzmanību, tad turpmāk padomājiet, kā Jūs varētu tās attīstīt vai izkopt sevī. Ievērojot šos raksturojumus, Jūsu darbinieki noteikti uzskatīs Jūs par lielisku vadītāju, kuru viņi nekad neaizmirsīs un ar kuru kopā ir prieks strādāt un sasniegt uzņēmuma mērķus.

Atpakaļ