Kādēļ valoda ir mūsu vizītkarte

Kādēļ valoda ir mūsu vizītkarte
Free stock photo pixabay.com

Lai atstātu pozitīvu iespaidu par Jums kā par veiksmīgu, profesionālu un pārliecinošu personīgo zīmolu, ļoti būtiska nozīme ir Jūsu valodai. Bieži vien tieši valoda un rakstīšanas stils ir noteicošais, lai Jūsu personīgā zīmolvirzība gūtu panākumus, atstājot labu iespaidu citiem par sevi.

Pirmo iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem Jūs atstājat ar savu izskatu, tad – ar uzvedību, bet, uzsākot sarunu, - ar teikto vārdu. Rakstot atstājat iespaidu ar rakstīto vārdu, un bieži vien tas ir gan pirmais, gan vienīgais iespaids par Jums un Jūsu personīgo zīmolu.

Tas, kā Jūs sarunājaties ar citiem, kā komentējat kādu rakstu sociālajos medijos vai kā rakstāt ziņas vai informāciju savos profilos, kā arī Jūsu atbildes e-pasta vēstulēs ir Jūsu vizītkarte. Pareiza, skaista, bagāta un skaidra valoda liecina par Jūsu profesionalitāti, kompetenci, atbildību, iedziļināšanos un rūpēm par lasītāju jeb klientu.

Lietišķajā saziņā un vispār komunikācijā ar citiem cilvēkiem, it īpaši sarakstē, nedrīkst aizmirst par obligātām valodas pazīmēm: pareizība, skaidrība, precizitāte un tīrība. Tās palīdz Jums būt saprastam, nevis pārprastam, ietaupot laiku un enerģiju. Konkrētība, vienkāršība un bagātība ir mazāk obligātas valodas pazīmes, taču ļoti vēlamas.

Valoda ir pareiza, ja ievērojat gramatikas un fonētikas likumības un ja vārdus un frāzes pareizi sakārto pēc pastāvošās gramatiskās sistēmas teikumos. Protams, zināmas atkāpes no normas ir pieļaujamas, piemēram, stresa situācijās.

Skaidra valoda ir tad, ja klausītājs tekstu var viegli uztvert, ja teiktais nerada valodiskus pārpratumus un ja nav nemotivētu divdomību. Valoda ir precīza, ja teksts atbilst tam, ko Jūs kā autors vēlaties ar to teikt. Lai Jūsu valoda būtu tīra, izvairieties izmantot nevajadzīgu „importu” – barbarismus vai pārcēlumus, piemēram, „pacelt jautājumu”, „spēlēt uz klavierēm” u.tml. Arī nevietā lietots žargons un nepareizas gramatiskās formas vārdi nenāks par labu Jūsu valodai kā personīgā zīmola vizītkartei.

Valodu piesārņo arī nevajadzīga internacionālismu aizstāšana ar latviskas cilmes darinājumiem, gan arī otrādi – internacionālismu un citu aizguvumu nevajadzīgs lietojums. Vienmēr atcerieties, ka lasītājs vēlas viegli saprast Jūsu teiktā jēgu, nevis domāt par dzirdēto svešvārdu nozīmi un interpretēt tos savā prātā kā mācēdams. Svešvārdu daudzums nebūt nenozīmē gudrāka cilvēka iespaida radīšanu. Protams, ir arī izņēmumi, kad bez terminiem un profesionālismiem nevar iztikt, piemēram, ja rakstāt par specializētu vai zinātnisku tematu. Būtiski ir tas, pie kādas auditorijas Jūs vēršaties ar savu rakstīto.

Nepārcenšoties un ievērojot šīs svarīgākās valodas pazīmes, Jūsu personīgā zīmola vizītkarte būs veiksmīga un citiem patīkama. Ja līdz šim pie tās nepiedomājāt, tad šis ir īstais brīdis, lai mainītu savu valodu.

Atpakaļ