Sešas populārākās komunikācijas kļūdas

Sešas populārākās komunikācijas kļūdas
Free stock photo pixabay.com

Jūs noteikti esat dzirdējis, cik nozīmīga ir ķermeņa valoda. Tā par cilvēku spēj pateikt daudz vairāk, nekā varbūt Jūs spējat iedomāties. Ķermeņa valoda iekļauj sevī visus Jūsu pateiktos vārdus, pēc tās var arī noteikt, cik satraukts vai pārliecinošs par sevis teikto esat. Lai Jūsu personīgais zīmols būtu ticams un pārliecinošs, Jums vajadzētu, komunicējot ar citiem cilvēkiem vai publiski uzstājoties, piedomāt ne tikai par to, ko sakāt, bet arī par ķermeņa valodu. Šīs ir sešas populārākās ķermeņa valodas kļūdas, ko visbiežāk cilvēki pieļauj, tādējādi radot nepareizu priekšstatu par sevi un ietekmējot negatīvi personīgo zīmolvedību.

1. Nav acu kontakts

Kad Jūs lūkojaties visur apkārt, nevis cilvēkiem tieši acīs, tas rada sajūtu, ka Jums nevar uzticēties un ka Jūs kaut ko slēpjat. Veidojot labu acu kontaktu sarunas laikā, Jūs kļūstat uzticams un radāt sajūtu, ka esat ieinteresēts. Acu kontaktam ir ļoti būtiska nozīme, lai cilvēkiem būtu patīkami ar Jums komunicēt.

2. Roku sakrustošana

Pievērsiet uzmanību savā ķermeņu valodā, ko Jūs darāt ar savām rokām. Ja Jūs tās esat sakrustojis priekšā uz krūtīm, tas rada iespaidu, ka Jūs vēlaties būt aizsargāts un aizvērts, vai arī Jūs parādāt, ka ignorējat to, ko otrs cilvēks tajā brīdī saka. Atveriet savas rokas, lai Jūs kļūtu pieejamāki komunikācijai!

3. Nevīžīga ģērbšanās

Jūsu ģērbšanās stils parāda to, kāds cilvēks un vadītājs Jūs esat. Ģērbieties tā, kā vēlaties, lai Jūs un Jūsu personīgo zīmolu uztver! Ja ģērbsieties nevīžīgi, Jūsu darbu uztvers tieši tāpat. Piedomājiet, kādu priekšstatu par sevi vēlaties atstāt. Jūsu darbu un personīgo zīmolu vērtēs pēc Jūsu ģērbšanās stila. Ja vēlaties, lai Jūs uztver nopietni, tad attiecīgi tā arī ir jāģērbjas.

4. Lūkošanās savā telefonā

Ja Jūs lūkojaties savā mobilajā tālrunī, kad kāds ar Jums runā, tas skaidri parāda Jūsu attieksmi – to, ka neesat ieinteresēts tajā, ko šis cilvēks Jums stāsta. Turklāt tā ir nevien nepieklājīga attieksme pret otru cilvēku, bet arī augstprātības zīme.

5. Acu grozīšana

Jūs noteikti esat dzirdējis, ka acis ir dvēseles spogulis. Neskatoties uz to, cik skaisti un gudri runāsiet, pēc acīm varēs pateikt, vai esat nopietns un atbildīgs cilvēks, kā arī to, vai uztverat sarunas biedru nopietni. Labāk acu un sejas mīmiku nepielietot svarīgas sarunas laikā.

6. Skatīšanās pulkstenī

Bieža ieskatīšanās Jūsu rokaspulkstenī vai pulkstenī pie sienas norāda uz to, ka Jums ir kaut kas svarīgāks darāms par to, kā šobrīd uzklausīt sarunas biedru. Un tā Jūs arī liekat otram cilvēkam justies steidzinātam. Aizmirstiet par laiku un koncentrējieties šim brīdim! 

Atpakaļ