Lietišķās sarakstes īpatnības 21. gadsimtā

Lietišķās sarakstes īpatnības 21. gadsimtā
Free stock photo pixabay.com

Rakstiskā saziņa ir neatņemama dzīves daļa. Labas vēstules rakstīšana ir māksla, ko nevar apgūt vienā dienā un kuras pamatā ir vienpusēja saruna ar lasītāju, iepriekš paredzot iespējamajos lasītāja jautājumus un atbildot uz tiem.

Mūsdienās lietišķo saraksti gandrīz pilnībā ir aizstājis e-pasts, un notiek arī zināma robežas izzušana starp formālo un neformālo. Tikai pirms dažām desmitgadēm rakstījām ļoti formāli – garām savirpinātām frāzēm, nopietni un nedaudz pompozi, izmantojot ciešamo kārtu un garas pieklājības frāzes. Šis stils ir ļoti mainījies.

Mūsdienu lietišķās sarakstes mērķis ir rakstīt draudzīgi, nesamāksloti, viegli un vienkārši – tā it kā abas puses sarunātos. Tas nav nekas slikts – būt neformālam un “nekungoties”, “nedāmoties”, ja vien tam nav īpaša iemesla. Galu galā arī pa tālruni un, tiekoties klātienē, taču neesam stīvi un formāli.

Biznesa pasaule kļūst arvien neformālāka: gan sanāksmēs, gan vēstulēs. Tagad ir pieņemts uzrunāt personvārdā. Protams, uzrunas formālums ir atkarīgs no tā, cik labi esat pazīstami, kādu amatu cilvēks ieņem, kāds ir viņa vecums un tamlīdzīgi. Tāpat arī jāņem vērā, vai tā ir pirmā vēstule un cik ilgi jau komunicējat.

Jebkurā gadījumā jāatceras par mērenību – nevajadzētu būt nepieklājīgi neformālam, bet arī pārlieku formālam, nē. Pieklājība, etiķete normu pārzināšana un valodas skaidrība un precizitāte lietišķajā sarakstē ir ļoti svarīgi faktori, un tie veido Jūsu personīgo zīmolu.

Atpakaļ